Nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršana un maiņa (Smiltenes novada dome)
Izvēlētā organizācija: Smiltenes novada dome
Īss apraksts:
Pašvaldība pieņem lēmumus:

1. Par īpašuma sadalīšanu, atdalot atsevišķu zemes vienību jauna īpašuma veidošanai, un piešķir    īpašumam nosaukumu vai adresi;
2. Par īpašumu nosaukuma maiņu;
3. Par nosaukuma piešķiršanu ēku (būvju) īpašumam.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / 1.Solis
Pakalpojuma saņemšanai Smiltenes novada domē nepieciešams iesniegt šādus dokumentus:

• iesniegums
• īpašuma apliecinoši dokumenti;

Klātienē – jāuzrāda personu apliecinošs dokuments vai pilnvarojuma apliecinājums.

Izmantojot e-pastu – dokumenti jāsagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un jāapliecina ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

Pa pastu – jānosūta iesniegums un tam pievienotie dokumenti.

Pakalpojuma saņemšana ir bezmaksas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv E-pakalpojums
Klātiene
Smiltenes novada domes Nekustamo īpašumu nodaļa
Smiltenes novada VPVKAC
Pasts Korespondence
Adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Telefons 64707588
2. solis / 2.Solis
Pēc dokumentu saņemšanas dome izskata un pieņem atbilstošu lēmumu  kārtējā domes sēdē.
Lēmums:
1. par nosaukuma piešķiršanu pie nekustamā īpašuma sadalīšanas;
2. par īpašumu nosaukuma maiņu;
3. par nosaukuma piešķiršanu ēku (būvju) īpašumam.
Tiek nosūtīts/izsniegts ierosinātājam atbilstoši iesniegumā norādītajam veidam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Smiltenes novada dome
Smiltenes novada VPVKAC