Nekustamā īpašuma adreses piešķiršana, maiņa, likvidēšana vai precizēšana (Smiltenes novada dome)
Izvēlētā organizācija: Smiltenes novada dome
Īss apraksts:
Pašvaldība, izvērtējot konkrēto situāciju, piešķir adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un maina, likvidē vai precizē adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst Adresācijas noteikumos minētajām prasībām.  
Adresācijas objekts ir republikas pilsēta, novads, novada pilsēta, novada pagasts, ciems, iela (arī laukums), viensēta, dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka, apbūvei paredzēta zemes vienība, telpu grupa (dzīvoklis, veikals u.c.).
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / 1.Solis
Pakalpojuma saņemšanai Smiltenes novada domē nepieciešams iesniegt šādus dokumentus:

• iesniegums;
• īpašuma apliecinoši dokumenti;
• zemes robežu plāns un zemes gabala sadalījuma shēma;
• būvprojekts vai ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta un citus pēc nepieciešamības.

Klātienē – jāuzrāda personu apliecinošs dokuments vai pilnvarojuma apliecinājums.

Izmantojot e-pastu – dokumenti jāsagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un jāapliecina ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

Pa pastu – jānosūta iesniegums un tam pievienotie dokumenti.

Pakalpojuma saņemšana ir bezmaksas
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv E-pakalpojums
Klātiene
Smiltenes novada domes Nekustamo īpašumu nodaļa
Smiltenes novada VPVKAC
Pasts Korespondence
Adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Telefons 64707588
2. solis / 2.Solis
Pēc dokumentu saņemšanas dome izskata un pieņem atbilstošu lēmumu  domes sēdē.
Lēmumu par adreses piešķiršanu, maiņu, likvidēšanu, vai precizēšanu iespējams saņemt atbilstoši iesniegumā norādītajam veidam.

Pašvaldības domes lēmums tiek nosūtīts/izsniegts ierosinātājam atbilstoši iesniegumā norādītajam veidam un nosūtīts Valsts zemes dienestam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Smiltenes novada dome
Smiltenes novada VPVKAC