Maksāšanas paziņojuma un informācijas sniegšana par aprēķināto vai samaksāto nekustamā īpašuma nodokli
Izvēlētā organizācija: Krustpils novada pašvaldība
Īss apraksts:
Maksāšanas paziņojuma sagatavošana un nosūtīšana nodokļa maksātājam vai viņa pilnvarniekam par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru kārtējam taksācijas gadam. Citas informācijas sniegšana par aprēķināto un samaksāto nekustamā īpašuma nodokli. Izziņas vai informatīvas vēstules izsniegšana par nekustamā īpašuma nodokli (t.sk. par nekustamā īpašuma nodokļa parādiem).
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji (fiziskas un juridiskas personas), nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju pilnvarotās personas, valsts, pašvaldības institūcijas.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Atbildi (maksāšanas paziņojums – administratīvais akts) uz rakstisku iesniegumu sniedz ne vēlāk kā 1 mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Iesnieguma iesniegšana
Motivēts iesniegums var tikt noformēts brīvā formā, pilnvarotām personām – pilnvarojuma apliecinājums.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Atašienes pagasta pārvalde
Krustpils novada pašvaldība
Krustpils pagasta pārvalde
Kūku pagasta pārvalde
Mežāres pagasta pārvalde
Parādīt visus...
Telefons 65237621, 20274175
2. solis / Iesnieguma izskatīšana
Tiek izskatīts iesniegums.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Iesnieguma atbildes saņemšana
Saņemt atbildi uz iesniegto iesniegumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Krustpils novada pašvaldība
Adrese: Rīgas iela 150A, Jēkabpils, LV-5202
Tālrunis: 65237635
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts
Pasts Korespondence
Adrese: Rīgas iela 150A, Jēkabpils, LV-5202
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: