Līdzfinansējuma sniegšana energoefektivitātes pasākumiem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās (Ādažu novada dome)
Izvēlētā organizācija: ĀDAŽU NOVADA DOME
Īss apraksts:
Līdzfinansējuma piešķiršana energoaudita veikšanai un renovācijas projekta izstrādei, lai tiktu panākts iespējami lielāks enerģijas ietaupījums. Līdzfinansējums var tikt izmaksāts starp pašvaldību un mājas kopību (apsaimniekotāju) noslēgtā līguma noteikumiem.

Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts energoaudita veikšanai 100% apmērā no mājas energoaudita izmaksām, bet ne vairāk kā 426.86 EUR, bet tehniskā projekta izstrādei – 50% apmērā, bet ne vairāk kā 1422.87 EUR.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona
Termiņš:
10 dienu laikā, pieņemot vienu no šādiem lēmumiem:
1. Par iesnieguma reģistrēšanu, ja pieteikums un tam pievienotie dokumenti atbilst šo noteikumu prasībām;
2. Par atteikumu reģistrēt iesniegumu, ja pieteikums un tam pievienotie dokumenti neatbilst šo noteikumu prasībām vai sniegtas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti:
Oriģināls:
1. Iesniegums. Reģistrācijas anketa finansējuma saņemšanai.
2. VID izziņa par to, ka pārvaldniekam nav nodokļu parādu, kas izdota ne agrāk kā 6 mēneši pirms iesnieguma iesniegšanas.
3. Pārvaldnieka izsniegta izziņa par apsaimniekošanas maksas un komunālo pakalpojumu parādu apmēru par pēdējiem 12 mēnešiem.
4. Mājas energoaudita atzinums.
5. Renovācijas būvprojekta vai vienkāršotās renovācijas tehniskā dokumentācija ar tāmēm

Kopija, uzrādot oriģinālu:
1. Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līguma kopija.
2. Pārvaldnieka reģistrācijas apliecības kopija.
3. Pārvaldnieka statūtu kopija.
4. Dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokola apliecināta kopija, kura energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus atbalstīja vairāk kā 65% no dzīvokļu īpašnieku skaita.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Ādažu novada VPVKAC
Adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
Tālrunis: 67997350
Fakss: 67997828
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 67997350
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Ādažu novada VPVKAC
Adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
Tālrunis: 67997350
Fakss: 67997828
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki