Ārpus meža augošu koku ciršanas atļaujas izsniegšana (Baltinavas novads)
Izvēlētā organizācija: Baltinavas novada dome
Īss apraksts:
Gadījumos, kad nepieciešams nocirst Baltinavas novada teritorijā ārpus meža esošus kokus, kas ir bīstami vai atrodas apbūvei paredzētajā teritorijā, jāvēršas Baltinavas novada domē ar iesniegumu par koka ciršanas atļaujas izsniegšanu. Pēc iesnieguma saņemšanas pašvaldības darbinieks apseko ciršanai paredzētos kokus, sastāda apsekošanas aktu un izsniedz atļauju koku ciršanai vai gadījumā, kad atļaujas izsniegšana tiek noraidīta, pieņem motivētu lēmumu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona iesniedz Baltinavas novada domē rakstveida iesniegumu, kuram pievieno īpašuma vai valdījuma tiesības apliecinoša dokumenta kopiju, zemesgabala robežu plāna kopiju un shēmu ar tajā norādītu koka atrašanās vietu, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmuma kopiju par koka ciršanu. Iesniegumu persona var rakstīt brīvā formā, vai izmantojot īpašu veidlapu
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Baltinavas novada domes pakalpojumi
Adrese: Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas nov., LV-4594
Tālrunis: 64521227, 64522028
Fakss: 64516077
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Baltinavas novada domes pakalpojumi
Adrese: Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas nov., LV-4594
Tālrunis: 64521227, 64522028
Fakss: 64516077
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki