Saskaņojums koku ciršanai valsts autoceļa aizsargjoslā
Izvēlētā organizācija: Latvijas valsts ceļi VAS
Īss apraksts:
Saskaņā ar 05.02.1997. likumu “Aizsargjoslu likums”, VAS „Latvijas Valsts ceļi” izvērtē un pozitīva lēmuma gadījumā saskaņo koku ciršanu valsts autoceļa aizsargjoslā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniedzamie dokumenti:
1) iesniegums;
2) citi dokumenti pēc pieprasījuma.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene http://lvceli.lv/kontakti/
Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 67028169
Fakss: +371 67028171
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA