Būvatļaujas saņemšana Būvniecības informācijas sistēmā
Izvēlētā organizācija: Būvniecības valsts kontroles birojs
Īss apraksts:
Ja plānojat veikt būvdarbus, ir nepieciešama būvatļauja. Ar 01.01.2020 visas būvniecības procesā nepieciešamās dokumentācijas aprite notiek tikai elektroniski būvniecības informācijas sistēmā (BIS).

Pakalapojums nodrošina ērtu un ātru būvniecības ieceres dokumentācijas sagatavošanu, saskaņošanu un iesniegšanu būvvaldē, sākot no atbilstošākā būvniecības iesnieguma veida (būvniecības iesniegums/ apliecinājuma karte/ paskaidrojuma raksts) un būvniecības veida (Jaunu būvju būvniecībai, kā arī esošu būvju pārbūvei, atjaunošanai, restaurācijai, nojaukšanai, novietošanai, lietošanas veida maiņai bez pārbūves un konservācijai) noteikšanas līdz ieceres apstiprināšanai vai vienkāršotās būvniecības procesa gadījumos paskaidrojuma raksta un apliecinājuma kartes akceptēšanai.

Ja nepieciešama palīdzība veikt darbības BISā, izmantojiet iespēju pilnvarot būvspeciālistu veikt darbības BISā ar noteiktām tiesībām, piemēram, pārstāvēt personu kā ierosinātāju. Lietotājam jābūt autorizētam BIS publiskajā portālā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Būvniecības ierosinātājs- persona, kura ir īpašnieks vai pilnvarota persona kādam objektam (zemei, ēkai vai būvei).

Lietotājam jābūt autorizētam BIS publiskajā portālā.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Mēneša laikā par būvatļaujas izdošanu, atteikumu izdot būvatļauju vai būvniecības ieceres publisku apspriešanu;14 dienu laikā par būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi apliecinājuma kartē, vai atteikumu akceptēt ieceri par būvniecību; 7 dienu laikā par būvniecības ieceres akceptu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Būvniecības ieceres dokumentācijas iesniegšana BIS
Būvniecības ieceres dokumentāciju var izstrādāt būvniecības ieceres ierosinātājs, kas plāno būvēt pats saviem spēkiem 1. un 2. grupas būvi, bet pārējos gadījumos sertificēts būvspeciālists attiecīgajā jomā un sfērā. Ja ieceri ir jāizstrādā būvspeciālistam, tad ir jāveic pilnvarošana BIS.

Būvniecības ierosinātājs BIS būvniecības darba vietas sadaļā JAUNA BŪVNIECĪBA jāatrod atbilstošo būvniecības iesnieguma veidu (būvniecības iesniegums/ apliecinājuma karte/ paskaidrojuma raksts). Ja nav izpratnes, kuru iesnieguma veidu izvēlēties, tad var izmantot “PALĪDZĒT IZVĒLĒTIES  BŪVNIECĪBAS IESNIEGUMA VEIDU”, kurš pēc Jūsu ievadītajiem parametriem palīdzēs piemeklēt atbilstošāko iesnieguma veidu.

Secīgi nepieciešams aizpildīt būvniecības ieceres iesniegumu, kas sastāv no šādām daļām:  Iesniegums, Ierosinātāji, Ziņas par būvi, Ziņas par zemi, Iesaistītie dalībnieki, Papildus informācija, Dokumentācijas daļas. Atbildīgā iestāde. Iesnieguma apskats. Saskaņošana. “Jāņem vērā, ka nākamo iesnieguma sadaļu – “Dokumentācijas daļas” var pievienot un apstiprināt ar savu sertifikātu tikai noteiktas darbības jomas/sfēras sertificēts būvspeciālists.“ Pārējās daļas (Atbildīgā iestāde. Iesnieguma apskats. Saskaņošana) varēs turpināt aizpildīt, kad būs pievienota un apstiprināta projekta dokumentācija. Pie katras iesnieguma daļas parādīsies pazīme, ka tā ir aizpildīta pareizi.

Ja tomēr neesi pārliecināts, ka varēsi pats veikt darbības BIS, iesakām pilnvarot jebkuru citu uzticības personu, kas palīdzēs sagatavot un iesniegt visu nepieciešamo dokumentāciju.
Iesniedzams dokuments
Iesniedzams dokuments
Iesniedzams dokuments
Iesniedzams dokuments
Iesniedzams dokuments
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā BIS publiskais portāls
2. solis / Būvatļaujas izdošana/ būvniecības ieceres akceptēšana BIS
Izdotā būvatļauja vai akceptētā iecere uzreiz ir pieejama BIS publiskajā portālā sadaļā PAZIŅOJUMI, kā arī pie Būvniecības darba vietas sadaļā MANA BŪVNIECĪBA pie konkrētās lietas.

“Jāņem vērā, ka izdota (apstiprināta) būvatļauja vēl nenozīmē, ka var sākt būvdarbus. Būvdarbus var uzsākt pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas un atzīmju izdarīšanas par nosacījumu izpildi.”

Izdotajā būvatļaujā būvvalde ir atzīmējusi, kādi projektēšanas nosacījumi un būvniecības uzsākšanas nosacījumi Jums kā būvniecības ierosinātājam ir jāizpilda. Ēku būvnoteikumu 5.nodaļa nosaka veicamos sabiedrības informēšanas pasākumus, piemēram, kādos gadījumos jāizvieto būvtāfele.

Jāņem vērā, katrā pašvaldībā ir saistošie noteikumi, kuros ir informācija par paredzētām nodevām par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā BISP saņemtie dokumenti