Decentralizēto kanalizācijas sistēmu izvešana (SIA "Aizputes komunālais uzņēmums")
Izvēlētā organizācija: AIZPUTES NOVADA DOME
Īss apraksts:
Decentralizēto kanalizācijas sistēmu, šķidro sadzīves atkritumu izvešana.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Pakalpojuma izpilde pēc vienošanās.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu decentralizētās kanalizācijas sistēmas izvešanas pakalpojumus, pakalpojuma ņēmējam ir jānoslēdz līgums par to saņemšanu ar SIA "Aizputes komunālais uzņēmums". Līguma noslēgšanai nepieciešams:
- fiziskām personām uzrādīt personu apliecinošu dokumentu;
- fizisko personu pilnvarotām personām - uzrādīt personu apliecinošu dokumentu un iesniegt pilnvaras kopiju;
- uzrādīt īpašumu apliecinošu dokumentu;
- juridiskām personām uzrādīt reģistrācijas apliecību, Uzņēmumu Reģistra lēmumu par paraksta tiesīgo personu un iesniegt informāciju par bankas rekvizītiem.

Lai noslēgtu pakalpojuma līgumu, klientam jāaizpilda iesniegums un piekrišanas apliecinājums klātienē, elektroniski - aku-info@inbox.lv vai pa pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene SIA "Aizputes komunālais uzņēmums"
Adrese: Kalvenes iela 2, Aizpute, Aizputes nov., LV-3456
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 63448187
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Maksājumi:
Samaksa par decentralizēto kanalizācijas sistēmu izvešanu uz Aizputes pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (NAI):
• 3,3 m3  (cisterna) - cena ar PVN - 37,20 €                    
• 1,65 m3   (1/2 cisternas) - cena ar PVN - 25,27 €.

Samaksa par decentralizēto kanalizācijas sistēmu, šķidro sadzīves atkritumu izvešana uz pasūtītāja NAI
• 3,3 m3 (cisterna) - cena ar PVN - 26,40 €
• 1,65 m3  (0,5 cisterna) - cena ar PVN - 19,98 €

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu šķidro sadzīves atkritumu sūknēšanas vai sistēmas skalošanas pakalpojums  
• 3,3 m3 - cena ar PVN 13,60 €

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu, šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekošanai izbraukums uz izsaukumu, bet pakalpojums netiek sniegts (viena reize)
• cena ar PVN 10,79 €

Maksājumu par pakalpojumu var veikt pakalpojuma sniedzēja kasē vai internetbankā.

Ja pakalpojuma saņēmējs izdarot pasūtījumu nav norēķinājies iestādes kasē vai izmantojot internetbanku, tad izpildot darba uzdevumu, auto vadītājs saņem naudu no klienta un izraksta darījumu apliecinošo kvīti par padarīto darbu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene SIA "Aizputes komunālais uzņēmums"
Adrese: Kalvenes iela 2, Aizpute, Aizputes nov., LV-3456
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 63448187