Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšana (Tukuma novada Dome)
Izvēlētā organizācija: Tukuma novada Dome
Īss apraksts:
Ar saistošajiem noteikumiem noteikta Tukuma novada pašvaldības decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma apraksts
Pašvaldība:
* veic asenizatoru reģistrāciju, informācijas par asenizatoriem publicēšanu un reģistra uzturēšanu;
* slēdz līgumu ar pašvaldības administratīvajā teritorijā reģistrētu sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju par funkciju veikšanu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Tukuma novada Dome
Adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma nov., LV-3101
Tālrunis: 63122707; 26603299
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai reģistrētos notekūdeņu un nosēdumu savākšanai un izvešanai no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām Tukuma novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, asenizators iesniedz pašvaldībā reģistrācijas pieteikumu, kam pievieno līgumu par šķidro atkritumu nodošanu un asenizācijas pakalpojumu cenrādi.
Informatīvs dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
VPVKAC Tukuma novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma nov., LV-3101
Tālrunis: 66954854
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Klātiene Tukuma novada Dome
Adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma nov., LV-3101
Tālrunis: 63122707; 26603299
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pieteikumu pašvaldība izskata mēneša laikā un trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas publicē pašvaldības tīmekļa vietnē informāciju par asenizatora reģistrāciju normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus