Projektu dokumentācijas saskaņošana (LPPI “Komunālā pārvalde”)
Izvēlētā organizācija: LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Īss apraksts:
Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālā pārvalde” veic projektu dokumentācijas saskaņošanu par:
• ceļu segumu atjaunošanu,
• pieslēgumiem lietus kanalizācijas sistēmai,
• pieslēgumiem pilsētas apgaismojumam/elektrotīkliem vai to izbūvi,
• darbiem lietus kanalizācijas vai pilsētas apgaismojuma tīklu aizsargjoslās.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Jebkura persona, kura ir izstrādājusi projekta dokumentāciju.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Saskaņojuma saņemšanai personai jāierodas LPPI “Komunālā pārvalde” un jāuzrāda izstrādātā projektu dokumentācija.

Lai saskaņojuma devējs iepriekš varētu iepazīties ar izstrādāto projekta dokumentāciju, to iespējams nosūtīt uz e-pastu: dina.kupaca@liepaja.lv.

Konsultācijas un informāciju var saņemt, zvanot uz telefona nr.: 6 34 80965.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene LPPI “Komunālā pārvalde”
Adrese: Uliha iela 44, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 6 34 80965
Fakss: 6 34 07288
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Projektu dokumentācija tiek saskaņota klātienē norādītajos darba laikos.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene LPPI “Komunālā pārvalde”
Adrese: Uliha iela 44, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 6 34 80965
Fakss: 6 34 07288
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki