Domstarpību izskatīšana (maksas pakalpojums)
Izvēlētā organizācija: SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA
Īss apraksts:
Regulators kā ārpustiesas instance par noteiktu maksu izskata domstarpības starp elektronisko sakaru komersantu un tīkla operatoru, dzīvojamās mājas vai publiskās ēkas īpašnieku par to tiesībām, kas attiecas uz dažādiem jautājumiem - informācijas pieprasīšana par fizisko infrastruktūru, fiziskās infrastruktūras apsekojumu, piekļuvi fiziskajai infrastruktūrai, fiziskās infrastruktūras būvdarbu koordinēšanu un piekļuvi iekšējai fiziskajai infrastruktūrai.

Maksa par 1 procesu - 4996,29 (euro) bez PVN. PVN netiek piemērots saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Pēc pakalpojuma lietotāja iesnieguma saņemšanas domstarpības process līdz lēmuma pieņemšanai ilgts no 2 līdz 4 mēnešiem.
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pieprasījuma iesniegšana
Ja pakalpojuma saņēmējam rodas domstarpības ar pakalpojuma sniedzēju, tad ar iesniegumu ir jāvēršas Regulatorā, kurā apraksta visas veiktās darbības, iesniedz pierādījumus un veic noteikto maksājumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija
Adrese: Ūnijas iela 45, Rīga, LV-1039
Tālrunis: 67097200
Fakss: 67097277
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija
Adrese: Ūnijas iela 45, Rīga, LV-1039
Tālrunis: 67097200
Fakss: 67097277
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 67097200
2. solis / Pieprasījuma saņemšana
Kad Regulators ir saņēmis iesniegumu par domstarpību izskatīšanas ierosināšanu, tad tiek uzsākts domstarpību izvērtēšanas process, kas var ilgt no 2-4 mēnešiem līdz lēmuma pieņemšanai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus