Atļauja komunikāciju izvietošanai valsts autoceļa ceļa zemes nodalījuma joslā
Izvēlētā organizācija: Latvijas valsts ceļi VAS
Īss apraksts:
Saskaņā ar 11.03.1992. likumu "Par autoceļiem" 18.pantu, VAS „Latvijas Valsts ceļi” izvērtē un pozitīva lēmuma gadījumā izsniedz Atļauju, kura paredz iespēju šķērsot autoceļus ar kanāliem, sakaru un elektropārvades līnijām, cauruļvadiem, dzelzceļiem un citām komunikācijām, ierīkot tās gar ceļiem to zemes nodalījuma joslās, ierīkot aizsprostus, padziļināt upju gultnes pie tiltiem un caurtekām, paaugstināt vai pazemināt uzbērumu dzelzceļa līnijām, kas šķērso valsts autoceļus.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniedzamie dokumenti:
1) atļaujas pieprasījums;
2) citi dokumenti pēc pieprasījuma.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene http://lvceli.lv/kontakti/
Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 67028169
Fakss: +371 67028171
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei
Maksājumi: Skatīt maksājumus

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA