Zemes ierīcības projekta apstiprināšana (Ogres novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Iesniedz izstrādātu zemes ierīcības projektu (3 eks.).
Attīstības departamenta Nekustamo īpašumu pārvaldes nodaļa pieņem lēmumu par projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu.
Pašvaldība, apstiprinot projektu, pieņem lēmumu par: adreses piešķiršanu; nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu vai maiņu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana.
Lai saņemtu pakalpojumu jāiesniedz kopā ar iesniegumu zemes ierīcības projekts trijos eksemplāros.

Iesniedzams dokuments - iesniegums brīvā formā
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Adrese: Brīvības iela 33, Ogre, Ogres nov., LV-5001
Tālrunis: 65071160
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Adrese: Brīvības iela 33, Ogre, Ogres nov., LV-5001
Tālrunis: 65071160
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA