Izziņa iesniegšanai Zemesgrāmatā par būvniecības tiesisko pamatu un jaunbūves raksturojumu (Mārupes novada dome)
Izvēlētā organizācija: Mārupes novada dome
Īss apraksts:
Izziņa ir nepieciešama, ja īpašnieks vēlas vēl nepabeigtu būvobjektu reģistrēt Zemesgrāmatā. Jaunbūves (iesākta būvniecība līdz nodošanai ekspluatācijā) ierakstāmas zemesgrāmatā, pamatojoties uz Mārupes novada būvvaldes izdotu izziņu, kurā norādīts būvniecības tiesiskais pamats un jaunbūves raksturojums.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
3
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāierodas Mārupes novada domē.
Lai saņemtu izziņu iesniegšanai zemesgrāmatā par būvniecības tiesisko pamatu un jaunbūves raksturojumu iesniegumam pievienojamie dokumenti:
1. būves kadastrālās uzmērīšanas lieta;
2. tehniskais projekts;
3. būvatļauja;
4. nekustamo īpašumu tiesiski apliecinoši dokumenti;
5. būves novietnes digitālais uzmērījums.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Mārupes novada Būvvalde
Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
Tālrunis: 67149863
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Mārupes novada Būvvalde
Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
Tālrunis: 67149863
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki