Detālplānojuma izstrādes uzsākšana (Mārupes novada dome)
Izvēlētā organizācija: Mārupes novada dome
Īss apraksts:
Ierosinātājs var ierosināt uzsākt detālplānojuma izstrādi, ja ierosinājums atbilst Mārupes novada teritorijas plānojumam 2014.–2026. gadam, kā arī Mārupes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2013.–2026.gadam. Dome pieņem lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, apstiprina detālplānojuma izstrādes vadītāju un slēdz līgumu par detālplānojuma izstrādi ar detālplānojumā iesaistītajiem īpašniekiem.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Saskaņā ar 27.09.2007. likuma "Iesniegumu likums" 5.panta 3.daļu, iestāde atbildi pēc būtības sniedz saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas, ja likumā nav noteikts citādi.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāierodas Mārupes novada domē un jāiesniedz iesniegums par detālplānojuma uzsākšanas ierosināšanu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Būvvalde MND
Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
Tālrunis: 67149863
Fakss: 67149858
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Būvvalde MND
Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
Tālrunis: 67149863
Fakss: 67149858
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki