Atzinums par veikto darbu atbilstību Inspekcijā saskaņotam projektam un Inspekcijas izsniegtai darbu atļaujai
Izvēlētā organizācija: VALSTS KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBAS INSPEKCIJA
Īss apraksts:
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (VKPAI) sniedz atzinumu par to, vai būvdarbi kultūras piemineklī, tā teritorijā vai aizsardzības zonā, attiecībā uz kultūras pieminekļa aizsardzību,
atbilst VKPAI saskaņotam projektam un VKPAI izsniegtai atļaujai. VKPAI atzinumus par darbu atbilstību VKPAI atļaujas noteikumiem nepieciešams, ja tas kā nosacījums ietverts VKPAI atļaujā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Ēkas (objekta) īpašnieks (valdītājs), pilnvarotā persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu iespējams pieprasīt klātienē, pa pastu vai pa e-pastu ar drošu elektronisko parakstu.
Jāiesniedz VKPAI adresēts iesniegums par atzinuma sniegšanu (skat. Veidlapas).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kurzemes reģionālā nodaļa
Latgales reģionālā nodaļa
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija
Vidzemes reģionālā nodaļa
Pasts Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija
Adrese: Mazā Pils iela 19, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67229272
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kurzemes reģionālā nodaļa
Latgales reģionālā nodaļa
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija
Vidzemes reģionālā nodaļa
Pasts Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija
Adrese: Mazā Pils iela 19, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67229272
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA