Objekta atbilstības valsts aizsargājama kultūras pieminekļa statusam noteikšana
Izvēlētā organizācija: Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
Īss apraksts:
Saņemot iesniegumu ar lūgumu, iekļaut objektu valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā vai izslēgt no tā, tiek izvērtēta objekta kultūrvēsturiskā vērtība un objekta saglabāšanas atbilstība valsts aizsargājamam kultūras pieminekļa statusam.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Pārvaldes Izvērtējums, par objekta atbilstību vai neatbilstību valsts aizsargājama kultūras pieminekļa statusam, pakalpojuma pieprasītājam tiek paziņots pēc objekta izvērtēšanas pabeigšanas.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu iespējams pieprasīt klātienē, pa pastu vai pa e-pastu ar drošu elektronisko parakstu.
Jāiesniedz Pārvaldei adresēts iesniegums brīvā formā. Iesniegumam pievieno:
informāciju par objekta nosaukumu un atrašanās vietu, ziņas par īpašnieku (valdītāju), ja ir iespējams to noteikt, objekta aprakstu, fotofiksācijas materiālus un pamatojumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kurzemes reģionālā nodaļa
Latgales reģionālā nodaļa
Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
Vidzemes reģionālā nodaļa
Pasts Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
Adrese: Mazā Pils iela 19, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67229272
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kurzemes reģionālā nodaļa
Latgales reģionālā nodaļa
Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
Vidzemes reģionālā nodaļa
Pasts Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
Adrese: Mazā Pils iela 19, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67229272
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki