Ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņai bez pārbūves, vienkāršotai atjaunošanai un vienkāršotai fasādes atjaunošanai
Izvēlētā organizācija: RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Ar apliecinājuma karte nepieciešama:
1. Pirmās, otrās vai trešās grupas ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņu bez pārbūves;                                    
2. Pirmās grupas publiskas ēkas vai tās daļas (pilsētās un ciemos), otrās vai trešās grupas ēkas vai tās daļas vienkāršotu atjaunošanu;                                                          
3. Pirmās (pilsētās un ciemos), otrās vai trešās grupas ēkas vienkāršotu fasādes atjaunošanu;
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
14
Termiņš:
Būvvalde 14 dienu laikā izskata iesniegtos dokumentus un pieņem lēmumu akceptēt ieceri vai izsniedz pamatotu atteikumu;
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāizvērtē no projektētāja saņemtās apliecinājuma kartes atbilstība pasūtītāja sastādītajam projektēšanas uzdevumam. Pasūtītājam ir jāsaskaņo apliecinājuma karte.
Būvieceres pieteicējs būvvaldē iesniedz vienkāršotās renovācijas vai vienkāršotās rekonstrukcijas apliecinājuma karti 3 eksemplāros. Apliecinājuma kartes sastāvā ir jābūt paskaidrojuma rakstam, nojaucamo konstrukciju shēmai, jaunizveidojamo konstrukciju shēmai vai plānam, izkopējumam no inventarizācijas lietas, īpašuma tiesības apliecinošiem dokumentiem, dažos gadījumos arī saskaņojumiem, būvdarbu izmaksu aprēķiniem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: