Būvprojekta saskaņošana
Izvēlētā organizācija: RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Būvprojekta iesniegšana akceptēšanai Rēzeknes novada pašvaldības būvvaldē nepieciešama, lai varētu saņemt būvatļauju un uzsākt likumīgu būvniecības procesu
Saņēmēji:
Jebkura persona
Zemes vai būves īpašnieks, atbilstoši 01.10.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, 3. Pantam, links: https://likumi.lv/doc.php?id=269069
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Būvvalde 30 dienu laikā izskata iesniegtos dokumentus un pieņem lēmumu akceptēt ieceri vai izsniedz pamatotu atteikumu
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāpasūta būvprojekts minimālā sastāvā, jānoslēdz projektēšanas līgums;
Būvprojekts minimālā sastāvā jāiesniedz būvvaldē uz izskatīšanu;
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki