Bīstamo atkritumu savākšana, iepakošana, transportēšana, apglabāšana
Izvēlētā organizācija: Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"
Īss apraksts:
LVĢMC veic avāriju rezultātā radušos vai atrasto vidē izmesto bezsaimnieka neliela apjoma bīstamo atkritumu savākšanu, iepakošanu un transportēšanu uz  bīstamo atkritumu veidam atbilstošu bīstamo atkritumu glabātavu. Zebrenes bīstamo atkritumu poligonā tiek pieņemti apglabāšanai bīstamie atkritumi, kuru veids noteikts poligona darbībai izsniegtās A kategorijas atļaujas Nr.JE14IA0001 3. pielikuma 23. tabulā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Izpildes termiņš - atbilstoši noslēgtā līguma nosacījumiem.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1. Jāiesniedz pieteikums.
2. Jānoslēdz līgums.
3. Jāapmaksā rēķins.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc līguma noslēgšanas jāpiegādā bīstamie atkritumi Zebrenes bīstamo atkritumu poligonā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA