Radioaktīvo atkritumu savākšana, iepakošana, transportēšana un radioaktīvo piesārņoto vietu deaktivācija
Izvēlētā organizācija: Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"
Īss apraksts:
Dokumentu sagatavošana radioaktīvo kravu transportēšanai ar autotransportu, radioaktīvo vielu, radioaktīvo atkritumu, slēgto jonizējošā starojuma avotu droša transportēšana ar autotransportu. Dažāda veida radioaktīvo atkritumu savākšana, to iepakošana atbilstoši radioaktīvo atkritumu transportēšanas un apglabāšanas noteikumiem. Radioaktīvo atkritumu pieņemšana apglabāšanai vai uzglabāšanai. Radioaktīvi piesārņotu teritoriju, objektu, speciālo tērpu un transportlīdzekļu deaktivācija. Radioaktīvā piesārņojuma izpētes kontroles mērījumi pirms deaktivācijas, deaktivācijas gaitā un pēc deaktivācijas pabeigšanas.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Izpildes laiks - atbilstoši noslēgtā līguma nosacījumiem.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1. Jāiesniedz pieteikums.
2. Jānoslēdz līgums.

Detalizēts pakalpojumu saraksts publicēts: www.lvgmc.lv/ Pakalpojumi / Pakalpojumu katalogs / Radioaktīvie, bīstamie atkritumi un būvniecībā radušies atkritumi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene LVĢMC - Rīga
Adrese: Maskavas iela 165, Rīga, LV-1019
Tālrunis: 67032620 ; 67032665
Fakss: 67144390 ; 67145154
Cita kontaktinformācija: lvgmc@lvgmc.lv; 67032600
Darba laiki
Pasts LVĢMC - Rīga
Adrese: Maskavas iela 165, Rīga, LV-1019
Tālrunis: 67032620 ; 67032665
Fakss: 67144390 ; 67145154
Cita kontaktinformācija: lvgmc@lvgmc.lv; 67032600
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek sniegts atbilstoši līguma nosacījumiem un pakalpojuma pieprasītājs apmaksā rēķinu saskaņā ar līguma nosacījumiem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits Radioaktīvo atkritumu glabātava "Radons"

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA