Reģistrācija būvniecības atkritumu atkritumu pārvadājumu uzskaites valsts informācijas sistēmā (BRAPUS)
Izvēlētā organizācija: Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"
Īss apraksts:
Sākot ar 2014.gada 1. maiju visi Latvijas teritorijā veiktie būvniecībā radušos atkritumu (turpmāk - Atkritumu) pārvadājumi ir jāreģistrē speciālā Būvniecībā radušos atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmā (BRAPUS). BRAPUS lietotāji - personas, kas veic Atkritumu pārvadājumus, kontroles un uzraugošās iestādes, kā arī valsts un pašvaldības iestādes, kuras normatīvajos aktos noteikto funkciju izpildei izmanto sistēmā iekļauto informāciju. BRAPUS pārzinis - VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1. Lai reģistrētos un izmantotu BRAPUS, nepieciešams noslēgt līgumu ar BRAPUS pārzini - VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs".
2. Jāaizpilda un jāatsūta pieteikums BRAPUS līguma noslēgšanai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene LVĢMC - Rīga
Adrese: Maskavas iela 165, Rīga, LV-1019
Tālrunis: 67032620 ; 67032665
Fakss: 67144390 ; 67145154
Cita kontaktinformācija: lvgmc@lvgmc.lv; 67032600
Darba laiki
Pasts LVĢMC - Rīga
Adrese: Maskavas iela 165, Rīga, LV-1019
Tālrunis: 67032620 ; 67032665
Fakss: 67144390 ; 67145154
Cita kontaktinformācija: lvgmc@lvgmc.lv; 67032600
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
1. Pēc līguma noslēgšanas par BRAPUS lietošanu, pakalpojuma pieprasītājam elektroniski tiek nosūtīta pieejas informācija BRAPUS.
2. BRAPUS lietotājam reizi ceturksnī jāsamaksā BRAPUS pārzinim maksa par būvniecības atkritumu uzskaiti un reģistrēto pavadzīmju skaitu, pamatojoties uz BRAPUS pārziņa elektroniski nosūtīto rēķinu, maksājumu veicot 10 dienu laikā pēc rēķina saņemšanas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene LVĢMC - Rīga
Adrese: Maskavas iela 165, Rīga, LV-1019
Tālrunis: 67032620 ; 67032665
Fakss: 67144390 ; 67145154
Cita kontaktinformācija: lvgmc@lvgmc.lv; 67032600
Darba laiki
Pasts LVĢMC - Rīga
Adrese: Maskavas iela 165, Rīga, LV-1019
Tālrunis: 67032620 ; 67032665
Fakss: 67144390 ; 67145154
Cita kontaktinformācija: lvgmc@lvgmc.lv; 67032600
Darba laiki