Komersantu reģistrēšana sadzīves atkritumu apglabāšanas atkritumu poligonos pakalpojuma sniegšanai
Izvēlētā organizācija: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija
Īss apraksts:
Lai reģistrētos sadzīves atkritumu apglabāšanas atkritumu poligonos pakalpojuma sniegšanai, komersants iesniedz Regulatoram paziņojumu par reģistrāciju saskaņā ar Regulatora izdotajiem noteikumiem „Vispārējās atļaujas un reģistrācijas noteikumi sadzīves atkritumu apglabāšanai atkritumu poligonos” (1.pielikums).
Ja komersants izbeidz sniegt sadzīves atkritumu apglabāšanas atkritumu poligonos pakalpojumus, tas nosūta Regulatoram paziņojumu par darbības izbeigšanu (minēto noteikumu 2.pielikums).
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Komersants
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Termiņš:
Regulators pēc komersanta paziņojuma par reģistrāciju saņemšanas 5 darba dienu laikā elektroniski nosūta uz paziņojumā norādīto e-pasta adresi informāciju par termiņu, kādā  komersants tiks reģistrēts sadzīves atkritumu apglabāšanas atkritumu poligonos pakalpojumu sniedzēju reģistrā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Iesniegums par komersanta reģistrāciju
Lai reģistrētos sadzīves atkritumu apglabāšanas atkritumu poligonos pakalpojumu sniedzēju reģistrā, Regulatorā jāiesniedz paziņojums par reģistrāciju saskaņā ar  Regulatora 2014.gada 23.oktobra lēmuma Nr.1/15 „Vispārējās atļaujas un reģistrācijas noteikumi sadzīves atkritumu apglabāšanai atkritumu poligonos” 1.pielikumu.
https://likumi.lv/ta/id/269762-visparejas-atlaujas-un-registracijas-noteikumi-sadzives-atkritumu-apglabasanai-atkritumu-poligonos

Ja komersants izbeidz sniegt sadzīves atkritumu apglabāšanas atkritumu poligonos pakalpojumus, tad  Regulatoram jānosūta paziņojums par darbības izbeigšanu atbilstoši Regulatora 2014.gada 23.oktobra lēmuma Nr.1/15 „Vispārējās atļaujas un reģistrācijas noteikumi sadzīves atkritumu apglabāšanai atkritumu poligonos” 2.pielikumam.
https://likumi.lv/ta/id/269762-visparejas-atlaujas-un-registracijas-noteikumi-sadzives-atkritumu-apglabasanai-atkritumu-poligonos
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija
Adrese: Ūnijas iela 45, Rīga, LV-1039
Tālrunis: 67097200
Fakss: 67097277
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Komersanta reģistrācija
Regulators pēc paziņojuma par reģistrāciju saņemšanas 5 darba dienu laikā elektroniski nosūta uz paziņojumā par reģistrāciju komersanta norādīto e-pasta adresi informāciju par termiņu, kādā  komersants tiks reģistrēts sadzīves atkritumu apglabāšanas atkritumu poligonos pakalpojumu sniedzēju reģistrā, informāciju par Regulatora lēmuma pārsūdzības iespēju un tiesībām uzsākt sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu, ja noteiktajā termiņā nav saņemts Regulatora lēmums par atteikumu reģistrēt komersantu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus