Atkritumu tirgotāju un atkritumu apsaimniekošanas starpnieku reģistrācijas kārtība.
Izvēlētā organizācija: Valsts vides dienests
Īss apraksts:
Kārtība, kādā atkritumu tirgotājs un atkritumu apsaimniekošanas starpnieks pirms atkritumu tirdzniecības darbību uzsākšanas iesniedz VVD reģionālajā vides pārvaldē atbilstoši savai juridiskajai adresei reģistrācijas iesniegumu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
VVD mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas reģistrē atkritumu tirgotāju vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieku vai pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt atkritumu tirgotāju vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieku.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana.
Atkritumu tirgotājs un atkritumu apsaimniekošanas starpnieks pirms atkritumu tirdzniecības darbību uzsākšanas iesniedz VVD reģionālajā vides pārvaldē atbilstoši savai juridiskajai adresei reģistrācijas iesniegumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvalde
Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Valsts vides dienesta Liepājas reģionālā vides pārvalde
Valsts vides dienesta Madonas reģionālā vides pārvalde
Parādīt visus...
E-pasts
Parādīt visus...
Pasts
Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvalde
Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Valsts vides dienesta Liepājas reģionālā vides pārvalde
Valsts vides dienesta Madonas reģionālā vides pārvalde
Parādīt visus...
2. solis / Iesnieguma izskatīšana
VVD izskata iesniegumu un, ja iesniegumā nav sniegta visa informācija vai iesniegumu nav parakstījusi persona, kurai ir tiesības pārstāvēt atkritumu tirgotāju vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieku, piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas par to rakstiski informē iesniedzēju, kā arī norāda papildus sniedzamo informāciju.
VVD 10 darbdienu laikā pēc visas nepieciešamās informācijas saņemšanas informē iesniedzēju par:
- termiņu kādā tiks pieņemts lēmums par reģistrāciju vai tās atteikumu;
- lēmuma pārsūdzēšanas kārtību;
- tiesībām uzsākt pakalpojumu sniegšanu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana.
VVD mēneša laikā pēc iesnieguma vai papildu informācijas saņemšanas reģistrē atkritumu tirgotāju vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieku vai pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt atkritumu tirgotāju vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieku un paziņo to attiecīgajam atkritumu tirgotājam vai atkritumu apsaimniekošanas starpniekam normatīvajos aktos par dokumentu paziņošanu noteiktajā kārtībā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus