Reģistrācija bīstamo atkritumu pārvadājumu uzskaites valsts sistēmā (BAPUS)
Izvēlētā organizācija: Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"
Īss apraksts:
Bīstamo atkritumu pārvadājumu elektroniskai reģistrācijai un uzskaitei valsts teritorijā izmanto bīstamo atkritumu pārvadājumu uzskaites valsts informācijas sistēmu (BAPUS). Sistēmas pārzinis ir LVĢMC. LVĢMC nodrošina spēju sistēmā elektroniski aizpildīt bīstamo atkritumu pārvadājumu kartes; iespēju sistēmā apstiprināt notikušus darījumus ar citiem lietotājiem vai arī tos noraidīt; iespēju veikt darbības sistēmā, uzrādot pārstrādāto atkritumu daudzumu; iespēju sekot līdzi sistēmas aprēķinātajai bilancei par sistēmas lietotāja uzrādītajām darbībām un pārvadājumiem; iespēju aplūkot sistēmas lietotāja veikto darījumu pārskatus.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Privāto tiesību juridiska persona.
Fiziska persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1. Jāiesniedz iesniegums LVĢMC.
2. Jānoslēdz līgums ar LVĢMC.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene LVĢMC - Rīga
Adrese: Maskavas iela 165, Rīga, LV-1019
Tālrunis: 67032620 ; 67032665
Fakss: 67144390 ; 67145154
Cita kontaktinformācija: lvgmc@lvgmc.lv; 67032600
Darba laiki
Pasts LVĢMC - Rīga
Adrese: Maskavas iela 165, Rīga, LV-1019
Tālrunis: 67032620 ; 67032665
Fakss: 67144390 ; 67145154
Cita kontaktinformācija: lvgmc@lvgmc.lv; 67032600
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene LVĢMC - Rīga
Adrese: Maskavas iela 165, Rīga, LV-1019
Tālrunis: 67032620 ; 67032665
Fakss: 67144390 ; 67145154
Cita kontaktinformācija: lvgmc@lvgmc.lv; 67032600
Darba laiki
Pasts LVĢMC - Rīga
Adrese: Maskavas iela 165, Rīga, LV-1019
Tālrunis: 67032620 ; 67032665
Fakss: 67144390 ; 67145154
Cita kontaktinformācija: lvgmc@lvgmc.lv; 67032600
Darba laiki

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA