Reģistrācija atkritumu pārvadājumu uzskaites valsts sistēmā (APUS)
Izvēlētā organizācija: Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"
Īss apraksts:
Saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 8.augusta noteikumiem Nr.494 “Atkritumu pārvadājumu kārtība” pārstrādei vai reģenerācijai saņemto sadzīves, ražošanas vai bīstamo atkritumu elektroniskai reģistrācijai un uzskaitei Latvijas teritorijā izmanto atkritumu pārvadājumu uzskaites valsts informācijas sistēmu (APUS). APUS pārzinis ir VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" (LVĢMC). LVĢMC APUS tiešsaistes režīmā nodrošina APUS lietotājam šādas iespējas: 1) elektroniski aizpildīt atkritumu pārvadājuma reģistrācijas kartes-pavadzīmes veidlapu,  paziņojot par plānoto pārvadājumu un tā uzsākšanu, pārvadājamo atkritumu veidu un apjomu; 2) apstiprināt notikušās darbības ar citiem APUS lietotājiem, norādot saņemto, pārstrādāto vai reģenerēto sadzīves, ražošanas vai bīstamo atkritumu daudzumu, vai noraidīt tās; 3) sekot līdzi APUS aprēķinātajai bilancei (atkritumu daudzumam, kas atrodas pie lietotāja) par APUS lietotāja norādītajām darbībām un pārvadājumiem; 4) aplūkot pārskatus par veiktajiem atkritumu pārvadājumiem, kuros APUS lietotājs ir iesaistīts; 5) izgūt no APUS augstāk 3) un 4) apakšpunktos minētos datus.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Privāto tiesību juridiska persona.
Fiziska persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1. Jāiesniedz iesniegums LVĢMC.
2. Jānoslēdz līgums ar LVĢMC.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene LVĢMC - Rīga
Adrese: Maskavas iela 165, Rīga, LV-1019
Tālrunis: 67032620 ; 67032665
Fakss: 67144390 ; 67145154
Cita kontaktinformācija: lvgmc@lvgmc.lv; 67032600
Darba laiki
Pasts LVĢMC - Rīga
Adrese: Maskavas iela 165, Rīga, LV-1019
Tālrunis: 67032620 ; 67032665
Fakss: 67144390 ; 67145154
Cita kontaktinformācija: lvgmc@lvgmc.lv; 67032600
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana tiešsaistes režīmā pēc līguma noslēgšanas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits APUS (Akritumu pārvadājumu uzskaites valsts informācijas sistēma).