Topogrāfiskā karte mērogā 1:50 000
Izvēlētā organizācija: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
Īss apraksts:
Pakalpojums satur karti, kas nosedz visu Latvijas teritoriju atbilstoši TKS-93 karšu lapu dalījumam un ir atvasināta no militārās topogrāfiskās kartes mērogā 1:50 000 datu bāzes. Kartes dati izvietoti vairākos slāņos, kas ietver visus galvenos apvidus objektus: hidrogrāfija, satiksmes ceļi, apbūve un saimnieciskie objekti, veģetācija, transporta tīkli (augstsprieguma elektropārvades līnijas, naftas un gāzes vadi), ģeogrāfiskie nosaukumi, rajonu, nacionālo parku un rezervātu robežas.
Digitālie dati pieejami bezmaksas ESRI ArcGIS un GEOJSON vektordatu formātos ar piesaisti LKS-92 TM koordinātu tīklam. Dati atbilst 2005.-2012.gadam.

Vairāk par pakalpojumu skatīt:
http://map.lgia.gov.lv/index.php?lang=0&cPath=4_15_29
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Darbojas nepārtrauktā režīmā.

Paziņojums

Tiek izziņoti iestādes mājas lapā.

Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšanas linki:

• https://www.lgia.gov.lv/lv/topografiska-karte-meroga-150-000-2-izdevums

• https://geolatvija.lv/geo/p/304
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Topogrāfiskā karte mērogā 1:50 000