Latvijas Republikas pārskata karte mērogā 1 : 250 000
Izvēlētā organizācija: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
Īss apraksts:
Pakalpojums satur Latvijas Republikas topogrāfisko pārskata karti, kurā attēlota informācija par apdzīvotām vietām, ceļu tīklu (ar ceļu indeksiem), dzelzceļa tīklu ar stacijām un pieturām, veģetāciju (meži, purvi), kūdras ieguves vietām, upju tīklu, ūdenstilpēm (lielie dīķi, ezeri), reljefa augstuma punktu atzīmēm un reljefu. Kartē atzīmētas nozīmīgākās baznīcas, kā arī bākas, lidostas un ostas.
Galvenais izejmateriāls – militārās Kopējo operāciju kartes (JOG) mērogā 1:250 000.

Digitālie dati pieejami bezmaksas sekojošos formātos:
• ESRI ArcGIS un GEOJSON vektordatu formātos ar piesaisti LKS-92 TM koordinātu tīklam. 2018. gadā kartei tika atjaunota informācija par ceļu un dzelzceļu tīklu, administratīvajām robežām.
• TIFF formātā bez piesaistes LKS-92 TM koordinātu tīklam. Tirāžas gads 2013. Kartes aizrāmja daļā ir pieejama plaša informācija par valsts robežas garumu, iedzīvotāju skaitu pilsētās un ciemos, augstākajiem kalniem un dziļākajiem ezeriem.

Vairāk par pakalpojumu skatīt:
http://map.lgia.gov.lv/index.php?lang=0&cPath=4_15_27
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Darbojas nepārtrauktā režīmā.

Paziņojums

Tiek izziņoti iestādes mājas lapā.

Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pakalpojuma saņemšana
• https://www.lgia.gov.lv/lv/latvijas-republikas-parskata-karte-meroga-1250-000

• https://geolatvija.lv/geo/p/307
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Latvijas Republikas pārskata karte mērogā 1 : 250 000