Digitālais reljefa modelis ar tīkla soli 20m - WCS serviss
Izvēlētā organizācija: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
Īss apraksts:
WCS serviss (Web Coverage Service) ietver digitālo reljefa modeli (DRM). DRM ir punktu kopums ar soli starp punktiem 20 metri. Katram punktam ir zināmas plaknes koordinātas (X,Y) un augstums virs jūras līmeņa (Z). Modelis ir piesaistīts pie LKS-92 TM koordinātu sistēmas, normālā augstumu sistēma LAS-2000,5. Dati pamatā iegūti veicot lāzerskenēšanu (Kurzeme, Zemgale, Latgale). Daļa no datiem ir iegūta ar speciāliem stereo instrumentiem, izmantojot aerofotoainas (Vidzeme).

Dati domāti lietošanai bezmaksas jebkurai personai.
Pakalpojuma teritoriālais pārklājums sedz visu Latvijas teritoriju.

Vairāk par WCS skatīt: http://map.lgia.gov.lv/index.php?lang=0&cPath=4_75&txt_id=133
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Pieejams vienmēr.

Paziņojums

Darbojas nepārtrauktā režīmā.

Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pakalpojuma pieprasīšana
1. https://geometadati.viss.gov.lv/geoportal/csw?getxml=%7B71779BB7-8E76-4303-9846-FCFEFC860F4A%7D

2. https://geolatvija.lv/geo/p/313

WCS ir standarta protokols, kas kalpo ģeotelpisko rastra datu kopu lejupielādes nodrošināšanai internetā, ko ģenerē karšu serveris, izmantojot datus no ĢIS datu bāzes. WCS ir tiešslēgums LĢIA datubāzei. Veicot lejupielādi, lietotājs var norādīt apgabalu, kuram ir nepieciešami rastra dati, kā arī mainīt atsevišķas rastra attēla īpašības, piemēram, samazināt attēla izšķiršanas spēju, noteikt nepieciešamo lejupielādējamā rastra faila pikseļu skaitu rindās un kolonās.
Dati no servera tiek padoti sekojošos rastra formātos: GeoTIFF, NITF, JPEG, PNG, JPEG2000 un HDF.
WCS servisus atbalsta jaunākās ĢIS programmas ArcGIS, sākot ar versiju 10.2, un QGIS, sākot ar versiju v2.4, kā arī jaunākas MapInfo un GeoMedia programmatūras.
Maksājumi: Skatīt maksājumus