Topogrāfisko plānu saskaņošana (Alūksnes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Alūksnes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Sertificēts mērniecības darbu veicējs pēc topogrāfiskās uzmērīšanas sagatavo topogrāfisko plānu,
- vispirms to saskaņo ar inženiertīklu turētājiem;
- pēc tam ar Alūksnes novada pašvaldības kartogrāfu;
- tad iesniedz to reģistrēšanai datu bāzes uzturētājam (SIA “Mērniecības datu centrs”).
Pakalpojums ir bez maksas.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Termiņš:
Nav noteikts.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai pieprasītu pakalpojumu, personai jāvēršas Alūksnes novada pašvaldībā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Alūksnes novada pašvaldība
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 64381496
Fakss: 64381150
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dome@aluksne.lv
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lai saņemtu pakalpojumu, sertificēts mērniecības darbu veicējs pēc topogrāfiskās uzmērīšanas sagatavojis topogrāfisko plānu un saskaņojis ar inženiertīklu turētājiem, vēršas pie Alūksnes novada pašvaldības kartogrāfa.
Pēc saskaņošanas, plānu iesniedz reģistrēšanai datu bāzes uzturētājam (SIA “Mērniecības datu centrs”)
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Alūksnes novada pašvaldība
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 64381496
Fakss: 64381150
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA