Topogrāfisko plānu saskaņošana (Alūksnes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Alūksnes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Sertificēts mērniecības darbu veicējs pēc topogrāfiskās uzmērīšanas sagatavo topogrāfisko plānu,
- vispirms to saskaņo ar inženiertīklu turētājiem;
- pēc tam ar Alūksnes novada pašvaldības kartogrāfu;
- tad iesniedz to reģistrēšanai datu bāzes uzturētājam (SIA “Mērniecības datu centrs”).
Pakalpojums ir bez maksas.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Termiņš:
Nav noteikts.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai pieprasītu pakalpojumu, personai elektroniski jāiesniedz Alūksnes novada pašvaldības kartogrāfam uzmērītais plāns.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Alūksnes novada pašvaldība
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 64381496
Fakss: 64381150
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dome@aluksne.lv
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc tam, kad kartogrāfs pakalpojuma pieprasītājam elektroniski sniedzis apstiprinošu atbildi, mērniekam ar izdruku jāvēršas pie Alūksnes novada pašvaldības kartogrāfa saskaņojuma saņemšanai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Alūksnes novada pašvaldība
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 64381496
Fakss: 64381150
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA