Vienreizēja Valsts adrešu reģistra datu saņemšana
Izvēlētā organizācija: VALSTS ZEMES DIENESTS
Īss apraksts:
Pakalpojuma ietvaros Jums ir iespēja saņemt Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā uzkrātos datus par adresācijas objektiem visā Latvijas teritorijā.

Atkarībā no mērķa, kādam datu izmantošana paredzēta, VZD nosaka šādus izmantošanas nosacījumus:
1. gala lietotājam - datus atļauts izmantot tikai un vienīgi savām vajadzībām bez tiesībām tos izmantot pakalpojumu sniegšanai vai nodot lietošanā trešajai personai;
2. pakalpojumu sniedzējam - datus atļauts izmantot savām vajadzībām un iekļaut tos sniegtajos pakalpojumos, bet bez tiesībām datu kopu nodot lietošanā trešajai personai.

Pieprasītos datus VZD sagatavo un izsniedz elektroniski ierakstītus CD vai VZD datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā kadastrs.lv sadaļā “Mans konts”, ja klientam tāds ir izveidots.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
11
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Valsts adrešu reģistra datus sagatavo un izsniedz, pamatojoties uz rakstisku iesniegumu, kurā jānorāda:
- interesējošā adrešu informācija;
- uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numuru vai fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods;
- adrese;
- bankas rekvizītus (bankas nosaukums, kods, konta numurs);
- kontaktinformāciju (tālrunis, e-pasts);
- kādā veidā vēlas saņemt rēķinu (personiski – klātienē VZD, pa pastu vai uz elektroniskā pasta adresi).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pieprasījuma iesniegšana
Pakalpojumu iespējams pasūtīt:
- nosūtot elektronisku iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu);
- klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā. Pasūtot pakalpojumu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara;
- pa pastu (pakalpojuma izpilde tiks uzsākta tikai pēc personas identitātes pārbaudes jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Aizkraukle
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Parādīt visus...
E-pasts
Parādīt visus...