Tipveida kadastra informācijas telpiskie dati par kadastra objektu
Izvēlētā organizācija: VALSTS ZEMES DIENESTS
Īss apraksts:
VZD ir sagatavojis kadastra aktuālo telpisko datu kombinācijas (tipveida informāciju), ar mērķi piedāvāt informāciju par kadastra objekta biežāk pieprasītajiem datiem. Ņemot vērā mērķi kādam informācija nepieciešama, var izvēlēties tipveida sagatavi ar telpiskajiem datiem:
- Kadastra informācija par zemes vienību, kas savietota ar augstas detalizācijas topogrāfisko informāciju;
- Kadastra informācija par zemes vienību, kas savietota ortofoto.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
11
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu pakalpojumu Jums ir jāaizpilda un jāiesniedz iesniegums, kurā norādīta kāda tipveida informācija nepieciešama, kā arī jānorāda pakalpojuma saņemšanas veids.

Pakalpojumu var pasūtīt:
- ar e-pasta starpniecību, nosūtot elektronisku iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra (KAC) elektroniskā pasta adresi. Elektroniski parakstītam iesniegumam jāpievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēti elektroniskie dokumenti, kuri nepieciešami pakalpojuma izpildei.
- klātienē jebkurā Valsts zemes dienesta KAC, uzrādot personu apliecinošu dokumentu - pasi vai personas apliecību (ID karti);
- pa pastu (pakalpojuma izpilde tiks uzsākta tikai pēc personas identitātes pārbaudes VZD KAC).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Aizkraukle
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Parādīt visus...
E-pasts
Parādīt visus...