Atzinums par aizsargjoslu saskaņošanu ap ūdens ņemšanas vietu
Izvēlētā organizācija: Veselības inspekcija
Īss apraksts:
Lai pasargātu  ūdens ņemšanas vietu no antropogēna piesārņojuma riska un minimalizētu iespēju patēŗētājam saņemt nedrošu dzeramo ūdeni, tiek noteiktas aizsargjoslas ap ūdens  ņemšanas vietām. Aizsargjoslas nosaka esošām, projektējamām un rekonstruējamām ūdens ņemšanas vietām un ūdens padeves iekārtām no ūdens ņemšanas vietām uz apdzīvotām vietām vai atsevišķiem saimniecības objektiem, izņemot noteiktos gadījumus -  ap akām, urbumiem un avotiem, kurus saimniecībā vai dzeramā ūdens ieguvei izmanto savām vajadzībām individuālie ūdens lietotāji (fiziskās personas), aizsargjoslas nenosaka, ja apkārtne ir labiekārtota un novērsta notekūdeņu infiltrācija un ūdens piesārņošana.
Ūdens ņemšanas vietas īpašnieks vai to pilnvarotais pārstāvis
iesniedz Veselības inspekcijā pieteikumu atzinumam par aizsargjoslu saskaņošanu ap ūdens ņemšanas vietu.
Par pakalpojuma saņemšanu maksājama valsts nodeva normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Portālā www.latvija.lv jāizvēlas un jāveic e-pakalpojums "Pieteikums Veselības inspekcijas atļaujas, atzinuma vai novērtējuma saņemšanai".
Atbilde tiks nosūtīta e-pakalpojumā norādītajā atbildes saņemšanas veidā.
Jāiesniedz:

1. Pieteikums

2. Zemes īpašuma dokumenti

3. Zemes robežu plāns

4. Novietnes plāns

5. Aizsargjoslu aprēķins

6. Esošā urbuma pase
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Apmeklētāju pieņemšanas vieta Aizkrauklē
Apmeklētāju pieņemšanas vieta Bauskā
Apmeklētāju pieņemšanas vieta Gulbenē
Apmeklētāju pieņemšanas vieta Jēkabpilī
Apmeklētāju pieņemšanas vieta Krāslavā
Parādīt visus...
E-pasts
Pasts
Apmeklētāju pieņemšanas vieta Aizkrauklē
Apmeklētāju pieņemšanas vieta Bauskā
Apmeklētāju pieņemšanas vieta Gulbenē
Apmeklētāju pieņemšanas vieta Jēkabpilī
Apmeklētāju pieņemšanas vieta Krāslavā
Parādīt visus...
2. solis / Maksājuma veikšana
Pirms atzinuma saņemšanas persona iesniedz Veselības inspekcijā valsts nodevas samaksu apliecinošu dokumentu.
Valsts nodevas apmērs noteikts un tiek piemērots atbilstoši Epidemioloģiskās drošības likuma 6.panta piektās daļas 1.punktam un Ministru kabineta noteikumiem "Noteikumi par valsts nodevu par atzinuma sagatavošanu aizsargjoslas saskaņošanai ap ūdens ņemšanas vietām".
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Apmeklētāju pieņemšanas vieta Aizkrauklē