Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana
Izvēlētā organizācija: Priekules novada pašvaldība
Īss apraksts:
Deklarēto ziņu pārbaude un anulēšana, ja, deklarējot dzīvesvietu, persona sniegusi nepatiesas ziņas vai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Nekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
Maksimālais termiņš 20 darba dienas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti:
1. iesniegums;
2. pase, personas apliecība (eID) vai cits Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments (obligāti)
    • pilnvarotai personai – notariāli apstiprināta pilnvara
    • juridiskai personai – pārstāvja pilnvarojums
3. īpašuma tiesības apliecinošs dokuments (ja iesniedzējs ir īpašnieks un pašvaldības darbiniekam nav iespējams saņemt ziņas no Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas) vai īres līgums (ja iesniedzējs ir īrnieks) (oriģināls);
4. pēc iesniedzēja vēlēšanās jebkurš cits dokuments, kas apliecina iesniegumā minētos faktus.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Priekules novada pašvaldība
Adrese: Saules iela 1, Priekule, Priekules nov., LV-3434
Tālrunis: 63461006
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts korespondence
Adrese: Saules iela 1, Priekule, Priekules nov., LV-3434
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmumu var saņemt pa pastu norādītajā adresē vai klātienē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Priekules novada pašvaldība
Adrese: Saules iela 1, Priekule, Priekules nov., LV-3434
Tālrunis: 63461006
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts korespondence
Adrese: Saules iela 1, Priekule, Priekules nov., LV-3434
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: