Dzīvesvietas deklarēšana (Kandavas novada dome)
Izvēlētā organizācija: KANDAVAS NOVADA DOME
Īss apraksts:
Mēneša laikā, kopš pastāvīgi dzīvojat jaunajā dzīvesvietā, Jums sava dzīvesvieta ir jādeklarē.
Savu, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas dzīvesvietas deklarāciju Jums ir iespēja iesniegt klātienē pašvaldībā, kurā atrodas Jūsu deklarējamā adrese. Klātienē Jūsu dzīvesvietas adresi ir iespējams deklarēt arī Jūsu notariāli pilnvarotajai personai. Ārzemnieks - persona, kas nav Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis, bet ir persona, kura ir saņēmusi Latvijas Republikā izdotu reģistrācijas apliecību, pastāvīgās uzturēšanās apliecību vai uzturēšanās atļauju, dzīvesvietu var deklarēt klātienē arī Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pieprasīšana
Dzīvesvietas deklarēšana pašvaldībā:
1.jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai  personas apliecība). Personas likumiskajam vai pilnvarotajam pārstāvim papildus personu apliecinošam dokumentam - dokuments, kas apliecina tiesības rīkoties citas personas interesēs;
2. jāiesniedz aizpildīta dzīvesvietas deklarācijas veidlapa (aizpilda uz vietas);
3. attiecīgās pašvaldības kontā jāiemaksā valsts nodeva EUR 4,27 apmērā par deklarētās dzīvesvietas reģistrāciju, ja uz personu nav attiecināmi atvieglojumi no valsts nodevas samaksas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv E-pakalpojums Latvija.lv
Klātiene
Kandavas novada dome
Kandavas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
2. solis / Saņemšana
Pieprasītā pakalpojuma saņemšana - izdrukātās dzīvesvietas deklarēšanas veidlapas parakstīšana un izziņas saņemšana.
Maksājumi: Skatīt maksājumus