Nekustamo īpašumu sadalīšana un/vai apvienošana (Alūksnes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Lai no nekustamā īpašuma atdalītu vienu vai vairākas zemes vienības un izveidotu jaunu īpašumu, vai arī, lai apvienotu vairākus nekustamos īpašumus (vai zemes vienības) vienā, nepieciešams Alūksnes novada pašvaldības Zemes lietu komisijas lēmums. Pakalpojumu var saņemt nekustamā īpašuma īpašnieks.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pieprasīšanas solis
1. Pakalpojuma saņēmējam jāraksta iesniegums pašvaldībai.
2. Iesniegumā jānorāda:
Iesniedzēja dati, deklarētā adrese, tālruņa Nr., sadalāmā nekustamā īpašuma nosaukums un kadastra Nr., atdalāmās zemes vienības kadastra apzīmējums un platība, vēlamais jaunā īpašuma nosaukums.
Ja vēlas īpašumus apvienot, iesniegumā jānorāda apvienojamo īpašumu nosaukumi un kadastra Nr., jānorāda īpašumam paliekošais nosaukums pēc apvienošanas.
Ja vēlas apvienot vairākas zemes vienības, tad jānorāda apvienojamo zemes vienību kadastra apzīmējumi.
3. Dokumenti tiek iesniegti pašvaldībā klātienē, pa pastu vai elektroniski (ar elektronisko parakstu).
4. Citi dokumenti, kas iesniedzami pakalpojuma saņemšanai: pilnvaras kopija, ja pakalpojuma saņemšanai norīkota pilnvarotā persona.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
VPVKAC Alūksnes valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 66954904, 64381496
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dome@aluksne.lv
Pasts Pasts: Alūksnes novada pašvaldība
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301
Citi elektroniski kanāli Personas e-adrese
2. solis / Saņemšanas solis
1. Alūksnes novada pašvaldības Zemes lietu komisijas sēdē tiek pieņemts lēmums par īpašuma sadalīšanu vai apvienošanu.
2. Lēmums saņemams atbilstoši pieprasīšanas izvēlei – personīgi klātienē, pa pastu vai elektroniski (ar elektronisko parakstu).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC Alūksnes valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 66954904, 64381496
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dome@aluksne.lv
Pasts Pasts: Alūksnes novada pašvaldība
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301
Citi elektroniski kanāli Personas e-adrese