Izziņa par personas deklarēto dzīvesvietu (Kārsavas novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Kārsavas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Izziņas sagatavošana un izsniegšana pieprasītājam:
1). par personas esošo (deklarēto) dzīves vietu izziņu iespējams saņemt Kārsavas novada domē pie speciālista vai  jebkurā pagasta pārvaldē.
Saņēmēji:
Fiziska persona
•Fiziska persona
•Privāto tiesību juridiska persona
•Publisko tiesību juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāuzrāda:
1) pieprasītāja pase un pilnvarotai personai notariāli apliecināta pilnvara - jāuzrāda oriģināls;
2) dokuments, kurš pamato ziņu pieprasīšanas tiesiskumu (nekustamā īpašuma lietošanas tiesības apliecinošs dokuments, miršanas apliecība, laulības apliecība, u.tml.) - jāuzrāda oriģināls.
3) izziņa par pēdējo deklarēto dzīvesvietu;
4) izziņa par ģimenes sastāvu, iespējams saņemt PMLP nodaļās, visā Latvijā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Kārsavas pilsēta
Adrese: Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas nov., LV-5717
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dome@karsava.lv
Telefons 65781390
Fakss 65781395
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Kārsavas pilsēta
Adrese: Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas nov., LV-5717
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dome@karsava.lv
Telefons 65781390
Fakss 65781395