Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana (Kārsavas novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Kārsavas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Personas pienākums ir dzīvesvietas maiņas gadījumā viena mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to pašvaldībā. Pienākums deklarēt dzīvesvietu ir Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem, bezvalstniekiem, kuri saņēmuši Latvijas Republikā izdotu bezvalstnieka statusu apliecinošu dokumentu, ārzemniekiem, kuri saņēmuši uzturēšanās atļauju vai reģistrācijas apliecību.
Mēneša laikā, kopš pastāvīgi dzīvojat jaunajā dzīvesvietā, Jums sava dzīvesvieta ir jādeklarē.
Savu, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas dzīvesvietas deklarāciju Jums ir iespēja iesniegt klātienē attiecīgajā pašvaldībā, kurā atrodas deklarējamā adrese,  vai portālā www.latvija.lv elektroniski. Klātienē Jūsu dzīvesvietas adresi ir iespējams deklarēt arī Jūsu notariāli pilnvarotajai personai.
Ārzemnieks - persona, kas nav Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis,  bet ir persona, kura ir saņēmusi Latvijas Republikā izdotu reģistrācijas apliecību, pastāvīgās uzturēšanās apliecību vai uzturēšanās atļauju dzīvesvietu var deklarēt klātienē arī Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšana:
1) personas pase - jāuzrāda oriģināls;
2) Dzimšanas apliecība, ja deklarē nepilngadīga bērna dzīvesvietu, un citi dokumenti, kuri apliecina dzīvesvietas deklarētāja likumiskā pārstāvja tiesības rīkoties attiecīgās personas vārdā (tiesas lēmums, u.tml.) - jāuzrāda oriģināls;
3) pilnvarotajai personai - notariāli apliecināta pilnvara;
4) ārzemniekiem un bezvalstniekiem - Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments un uzturēšanās atļauja vai reģistrācijas apliecība (jāuzrāda oriģināls).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Kārsavas pilsēta
Adrese: Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas nov., LV-5717
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dome@karsava.lv
Telefons 65781390
Fakss 65781395
2. solis / Pakalpojuma saņemšna
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Kārsavas pilsēta
Adrese: Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas nov., LV-5717
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dome@karsava.lv
Telefons 65781390
Fakss 65781395
3. solis / Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana
Aizpilda, iesniedzot deklarāciju dzīvesvietas deklarēšanas iestādē
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus