Mājokļa pabalsta piešķiršana (Pļaviņu novada dome)
Izvēlētā organizācija: Pļaviņu novada dome
Īss apraksts:
Mājokļa pabalsts ir pašvaldības sociālais pabalsts ģimenēm (personām), kuras deklarētas Pļaviņu novadā dzīvokļa apkures un komunālo pakalpojumu segšanai, kuru dzīvesvieta ir pašas personas mājoklis vai mājoklis, par kuru persona ir noslēgusi īres līgumu un kurš ir vienīgā ģimenes (personas) īpašumā vai lietošanā esošā dzīvojamā telpa.

Persona var pieprasīt pabalstu, ja tās ienākumi uz personu nepārsniedz 65% un ģimenei 55%, no valstī noteiktās minimālās algas mēnesī, persona ir deklarēta Pļaviņu novada administratīvajā teritorijā un faktiski dzīvo īpašumā, attiecībā uz kuru tiek pieprasīts pabalsts un kurai nepieder vairāk par 5 ha zeme, nav īpašumā mežs, kā arī uzkrājumi nepārsniedz EUR 128,06  un nav vairāk kā viens transporta līdzeklis, kurš nav iegādāts pēdējā gada laikā no iesniegšanas brīža un Darbspējas vecuma personas, kurām nav algota darba, ir jābūt reģistrētam nodarbinātības valsts aģentūrā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Iesniegums tiek izskatīts viens mēneša laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Klātienē – Pļaviņu novada Sociālajā dienestā,  Daugavas ielā 4, Pļaviņās.
Neklātienē – dokumentus nosūta pa pastu – Pļaviņu novada Sociālais dienests, Daugavas iela 4, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120.
Elektroniski – nosūtot dokumentus, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz dienesta oficiālo e-pastu: socdienests@plavinas.lv.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
1) iesniegums;
2) Iztikas līdzekļu deklarācija;
3) komunālo maksājumu rēķins par iepriekšējo mēnesi;
4) ienākumus apliecinošus dokumentus un bankas kontu pārskatus par pēdējiem trim pilniem mēnešiem, ienākumi no saimnieciskās un profesionālās darbības;
5) īpašumu apliecinošu dokumentu vai īres līgums.
Iesniedzams dokuments
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Pļaviņu novada Sociālais dienests
Adrese: Daugavas iela 4, Pļaviņas, Pļaviņu nov., LV-5120
Tālrunis: 65133864, 26132846
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Klātienē – Pļaviņu novada Sociālajā dienestā,  Daugavas ielā 4, Pļaviņās.
Neklātienē – lēmumu nosūtot uz iesnieguma iesniedzēja norādīto adresi.
Elektroniski – lēmumu nosūtot uz iesnieguma iesniedzējā norādīto e-pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Pļaviņu novada Sociālais dienests
Adrese: Daugavas iela 4, Pļaviņas, Pļaviņu nov., LV-5120
Tālrunis: 65133864, 26132846
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki