Īres līguma pagarināšana (Pļaviņu novada dome)
Izvēlētā organizācija: Pļaviņu novada dome
Īss apraksts:
Dzīvojamās telpas īrniekam ir tiesības pagarināt uz noteiktu laiku  īres līgumu uz jaunu periodu, ja nav īres un komunālo pakalpojumu maksājumu parādu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
Termiņš:
Lēmumu par īres līguma pagarināšanu pieņem domes sēdē. Rakstiska atbilde par lēmumu tiek nosūtīta 5 dienu laikā pēc sēdes.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Klātienē – Pļaviņu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās;
Neklātienē – iesniegumu nosūta pa pastu – Pļaviņu novada dome, Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120;
Elektroniski – nosūtot iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz pašvaldības oficiālo e-pastu: dome@plavinas.lv.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
- iesniegums,
- izziņa no SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” vai mājas apsaimniekotāja par īres un komunālo pakalpojumu nomaksu vai vienošanās raksts par parāda nomaksu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Pļaviņu novada dome
Adrese: Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu nov., LV-5120
Tālrunis: 65133054, 29299719
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Klātienē – Pļaviņu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās;
Neklātienē – nosūtot uz iesnieguma iesniedzēja norādīto adresi;
Elektroniski (ja datu subjekts ir piekritis elektroniskai izziņas pārsūtīšanai bez datu šifrēšanas) – nosūtot uz iesnieguma iesniedzējā norādīto e-pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Pļaviņu novada dome
Adrese: Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu nov., LV-5120
Tālrunis: 65133054, 29299719
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki