Tehnisko noteikumu, detālplānojuma vai lokālplānojuma nosacījumu sagatavošana
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Būvniecību regulējošos normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos personām būvprojekta izstrādei un realizācijai nepieciešams saņemt Rīgas domes Satiksmes departamenta tehniskos noteikumus, nosacījumus detālplānojuma vai lokālplānojuma sagatavošanai.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
15
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona, viņas likumiskais pārstāvis vai pilnvarotā persona var vērsties klātienē Rīgas domes Satiksmes departamentā, nosūtot iesniegumu pa pastu vai uz oficiālo e-past adresi, lai saņemtu tehniskos noteikumus, nosacījumus detālplānojuma vai lokālplānojuma sagatavošanai.
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti: iesniegums tehnisko noteikumu/ nosacījumu detāplānojuma vai lokālplānojuma sagatavošanai, zemes robežu plāns, projekta risinājums ģenerālplānā, topogrāfiskais plāns (pieļaujama arī kopiju iesniegšana - ieskanēti dokumenti).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas domes Satiksmes departaments
Adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts sd@riga.lv
Pasts Rīgas domes Satiksmes departaments
Adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts pēc iesniegto dokumentu pārbaudes klātienē vai uz iesniegumā norādīto pasta vai e-pasta adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas domes Satiksmes departaments
Adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki