Izmaiņu veikšana būvprojektā (ēkām)
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Būvprojekta izstrādes gaitā aizliegts veikt izmaiņas būves lietošanas veidā, bet izmaiņas ēkas fasādes risinājumā, būves novietojumā un būvapjomā pieļaujamas, ievērojot Būvniecības likuma 16.panta otrās divi prim daļas noteikto.
Izmaiņas būvprojektā būvdarbu gaitā: 1) nevar veikt izmaiņas būves lietošanas veidā; 2) var izdarīt būvprojekta izstrādātājs vai autoruzraugs pēc rakstiskas vienošanās ar pārējiem būvniecības dalībniekiem, ja plānotās izmaiņas neskar būves vizuālo risinājumu, būves apjomu, būvvietu vai būves lietošanas veidu; 3) izmaiņas ēkas fasādes risinājumā, būves novietojumā un būvapjomā pieļaujamas, ievērojot Būvniecības likuma 16.panta otrās divi prim daļas noteikto.

Būvniecības likuma 16.panta otrā divi prim daļa nosaka: persona, kurai ir izdota būvatļauja, var lūgt atļaut veikt izmaiņas būvprojektā attiecībā uz:
1) būves novietojumu, ja tās pamatotas ar institūciju izdotajiem tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem un neskar trešo personu tiesības;
2) ēkas būvapjomu, ja netiek skartas trešo personu tiesības un izmaiņas ir saistītas ar būvizstrādājumu specifikāciju būvprojektā, ēkas konstrukciju, izolācijas un apdares materiāliem vai inženiertehniskiem risinājumiem un nerada smaku, troksni, vibrāciju vai cita veida piesārņojumu;
3) ēkas fasādes risinājumu, ja izmaiņas neskar trešo personu tiesības.

Izmainītās būvprojekta daļas un dokumentus, kas pamato izmaiņu nepieciešamību iesniedz saskaņošanai Būvvaldē, kas lēmumu pieņem 14 dienu laikā.
Ja izmaiņu dēļ ir nepieciešams veikt grozījumus būvatļaujas nosacījumos, tie veicami pirms izmaiņu saskaņošanas.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšana
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rīgas pilsētas būvvalde
Klātiene Rīgas pilsētas būvvalde
Adrese:
Tālrunis: +371 67012889
Fakss: +371 67037934
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Rīgas pilsētas būvvalde
Adrese:
Tālrunis: +371 67012889
Fakss: +371 67037934
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rīgas pilsētas būvvalde
Klātiene Rīgas pilsētas būvvalde
Adrese:
Tālrunis: +371 67012889
Fakss: +371 67037934
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Rīgas pilsētas būvvalde
Adrese:
Tālrunis: +371 67012889
Fakss: +371 67037934
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki