Ēkas fasādes apliecinājuma karte (II.daļa). Būvdarbu pabeigšana
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Pēc būvdarbu (mājas siltināšanas darbu, jumta labošanas, logu nomaiņas, fasādes remonta u.c. darbu) pabeigšanas (būvdarbu realizācija atbilstoši ieceres dokumentācijai" Ēkas fasādes apliecinājuma karte (I. daļa) - Ieceres dokumentācija" noradītajā apjomā) vienkāršotas atjaunošanas ierosinātājam Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā jāiesniedz nepieciešamie dokumenti. Būvvalde pēc objekta apsekošanas, ja darbi veikti atbilstoši būvniecības iecerei un būvniecību reglamentējošiem aktiem, izdara atzīmi paskaidrojuma raksta II. daļā (pirmās grupa ēkām) vai apliecinājumā (otrās  un trešās grupas ēkām).
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšana
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rīgas pilsētas būvvalde
Klātiene Rīgas pilsētas būvvalde
Adrese:
Tālrunis: +37167012889
Fakss: +37167037934
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rīgas pilsētas būvvalde
Klātiene Rīgas pilsētas būvvalde
Adrese:
Tālrunis: +37167012889
Fakss: +37167037934
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki