Būves vai tās daļas pieņemšana ekspluatācijā
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Pēc projektā paredzēto būvdarbu pabeigšanas pilnā apjomā pasūtītājs Būvvaldē iesniedz sekojošus dokumentus būves vai inženierbūves pieņemšanai ekspluatācijā:
Pirmās grupas būvju (arī inženierbūvju) vai to daļu pieņemšanas ekspluatācijā akceptēšanai (atzīmes izdarīšana paskaidrojuma rakstā) Paskaidrojuma raksta II. daļu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem; Otrās vai trešās grupas būvju (arī inženierbūvju un elektronisko sakaru tīkl ) vai to daļu  pieņemšanai ekspluatācijā un akta izsniegšanai Apliecinājumu par ēkas, būves vai tās daļas, elektronisko sakaru tīklu gatavību ekspluatācijai un nepieciešamos dokumentus.
Pēc dokumentu saņemšanas Būvvalde veic objekta apsekošanu, ja nepieciešams, ja būvdarbi veikti atbilstoši akceptētajai būvniecības iecerei, Būvvalde veic atzīmi Paskaidrojuma rakstā, kas apliecina, ka būve vai tās daļa pieņemta ekspluatācijā vai izsniedz aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā.
Būves vai tās daļas pieņem ekspluatācijā  būvvaldes būvinspektors un arhitekts, ja nepieciešams papildus pieaicina citu būvvaldes amatpersonu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšana
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rīgas pilsētas būvvalde
Klātiene Rīgas pilsētas būvvalde
Adrese:
Tālrunis: +37167012889
Fakss: +37167037934
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rīgas pilsētas būvvalde
Klātiene Rīgas pilsētas būvvalde
Adrese:
Tālrunis: +37167012889
Fakss: +37167037934
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki