Būves nojaukšanas darbu pieņemšana
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Pirmās grupas būves un otrās grupas būves, un ēkas, kas nav pieslēgta inženiertīkliem vai ir atslēgta, nojaukšanas darbu pieņemšanai pasūtītājs Būvvaldē par būvdarbu pabeigšanu iesniedz Paskaidrojuma raksta ēkas/būves nojaukšanai II daļu - Būvdarbu pabeigšana;  pēc apsekošanas, ja būvdarbi veikti atbilstoši akceptētajai būvniecības iecerei un būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un teritorija ir sakārtota, būvvalde elektroniski sagatavo izziņu par ēkas/būves neesību un veic atzīmi Paskaidrojuma rakstā.
Otrās un trešās grupas ēkas nojaukšanas darbu pieņemšanai pasūtītājs būvvaldē iesniedz Apliecinājumu par ēkas/būves nojaukšanu;  citus nepieciešamos dokumentus; pēc apsekošanas, ja būvdarbi veikti atbilstoši akceptētajai būvniecības iecerei un būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, vai teritorija ir sakārtota, būvvalde izdod izziņu par ēkas/būves neesību.
Izziņu sagatavo Rīgas pilsētas būvvaldes Būvniecības kontroles pārvaldes Rīgas pilsētas būvinspekcija.  
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšana
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rīgas pilsētas būvvalde
Klātiene Rīgas pilsētas būvvalde
Adrese:
Tālrunis: +37167012889
Fakss: +37167037934
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rīgas pilsētas būvvalde
Klātiene Rīgas pilsētas būvvalde
Adrese:
Tālrunis: +37167012889
Fakss: +37167037934
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts kac@riga.lv