Būves konservācijas darbu pieņemšana
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Būves konservāciju veic, ja būvdarbu pārtraukšanas vai apturēšanas rezultātā var rasties bīstamība videi vai cilvēku dzīvībai vai veselībai, vai var rasties bīstami bojājumi konstrukcijās.
Pēc konservācijas darbu pabeigšanas, pasūtītājs informē būvvaldi par būvdarbu pabeigšanu, iesniedzot aizpildītu Paskaidrojuma raksta būves konservācijai II. daļu - Būvdarbu pabeigšana.
Trešās grupas būves konservācijas gadījumā papildus būvvaldē iesniedz ēkas tehniskās apsekošanas atzinumu.
Pēc apsekošanas Būvvalde veic atzīmi Paskaidrojuma rakstā par konservācijas darbu pabeigšanu ja būvdarbi veikti atbilstoši konservācijas darbu veikšanas projektam un būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšana
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rīgas pilsētas būvvalde
Klātiene Rīgas pilsētas būvvalde
Adrese:
Tālrunis: +37167012889
Fakss: +37167037934
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rīgas pilsētas būvvalde
Klātiene Rīgas pilsētas būvvalde
Adrese:
Tālrunis: +37167012889
Fakss: +37167037934
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Rīgas pilsētas būvvalde
Adrese:
Tālrunis: +37167012889
Fakss: +37167037934
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki