Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu inženierbūvju konservācija (ieceres dokumentācija)
Izvēlētā organizācija: Ventspils pilsētas dome
Īss apraksts:
Ja ekspluatācijā pieņemtas inženierbūves stāvoklis neatbilsts Būvniecības likuma 9.pantā noteiktajām būtiskajām prasībām attiecībā uz būves lietošanas mehānisko stiprību un stabilitāti vai nonākusi tādā tehniskā stāvoklī, ka kļuvusi bīstama, bet pašvaldības lēmums nav pieņemts, personai ir tiesības ierosināt šādas inženierbūves konservāciju.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Fiziska un juridiska persona - būvniecības ierosinātāji.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Divas nedēļas, ja iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un tie atbilst normatīvo aktu prasībām.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pieprasīšanas solis
Atkarībā no būves grupas, domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļā iesniedz dokumentāciju, kas izstrādāta atbilstoši Ministru kabineta 09.05.2017. noteikumiem Nr.253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi" noteiktajam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļa, klātiene
Adrese: Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601
Tālrunis: 63601162
Fakss: 63601118
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Saņemšanas solis
Iesniegtie dokumenti tiek izvērtēti un tiek pieņemts lēmums, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļa, klātiene
Adrese: Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601
Tālrunis: 63601162
Fakss: 63601118
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki