Apliecinājuma karte elektronisko sakaru tīkliem
Izvēlētā organizācija: Ventspils pilsētas dome
Īss apraksts:
Apliecinājuma karte elektronisko sakaru tīkliem nepieciešama:
1) elektronisko sakaru tīkla pievadu ierīkošanai;
2) iekšējo elektronisko sakaru tīklu ierīkošanai, ja šiem būvdarbiem ir paredzēts publisko tiesību juridiskās personas vai Eiropas savienības politiku instrumentu līdzfinansējums, atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr. 501 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība".
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Fiziska un juridiska persona - būvniecības ierosinātāji.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Divas nedēļas, ja iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un tie atbilst normatīvo aktu prasībām.
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pieprasīšanas solis
Būvniecības ierosinātājs vienojas ar būvspeciālistu vai būvkomersantu atbilstošā projektēšanas jomā par Apliecinājuma kartes dokumentācijas izstrādi.

Būvniecības iecerei nepieciešamos dokumentus aizpilda un iesniedz elektroniski, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu (portālā www.bis.gov.lv).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļa, klātiene
Adrese: Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601
Tālrunis: 63601162
Fakss: 63601118
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Cits Dokumentu iesniegšana elektroniski
2. solis / Saņemšanas solis
Domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļa izvērtē iesniegto dokumentāciju un pieņem lēmumu par būvniecības ieceres akceptu vai atteikumu akceptēt ieceri.

Būvniecības ieceres dokumentus iespējams saņemt Būvniecības informācijas sistēmā iesniedzēja izveidotajā profilā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļa, klātiene
Adrese: Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601
Tālrunis: 63601162
Fakss: 63601118
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki