Izmaiņu veikšana būvprojektā
Izvēlētā organizācija: Ventspils pilsētas dome
Īss apraksts:
Izmaiņas būves novietojumā, būvapjomā un fasādes risinājumā pieļaujamas pēc to saskaņošanas ar Ventspils pilsētas domes arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļu. Ar izmaiņām var paredzēt arī būvprojekta minimālajā sastāvā vai būvprojekta neparedzētus I vai II grupas inženierbūvju, I grupas ēkas vai II grupas palīgēkas būvdarbus.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Fiziskas un juridiskas personas - būvniecības ierosinātāji vai viņu pilnvarotas personas.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Divu nedēļu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas, ja iesniegti ir visi nepieciešamie dokumenti un tie atbilst normatīvo aktu prasībām.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pieprasīšanas solis
Izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu, izmainītie risinājumi tiek iesniegti Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits Dokumentu iesniegšana elektroniski
2. solis / Saņemšanas solis
Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļa, izvērtējot saņemtos dokumentus, pieņem vienu no šādiem lēmumiem: 1) saskaņo izmaiņas, negrozot būvatļaujas nosacījumus; 2) saskaņo izmaiņas un groza būvatļaujas nosacījumus; 3) atsaka saskaņot izmaiņas.

Būvniecības ieceres dokumentus iespējams saņemt Būvniecības informācijas sistēmā, iesniedzēja izveidotājā profilā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus