Vienkāršotas rekonstrukcijas/renovācijas akceptēšana (Mārupes novada dome)
Izvēlētā organizācija: Mārupes novada dome
Īss apraksts:
Vienkāršotas renovācijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas ierosinātājs vienojas ar atbildīgo projektētāju par ieceres dokumentācijas izstrādi un aizpilda apliecinājuma karti (MK noteikumi Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”, 10. pielikums).  Ieceres dokumentāciju un apliecinājuma karti sagatavo četros eksemplāros. Viens eksemplārs paredzēts būvvaldei, pa vienam eksemplāram – pasūtītājam, atbildīgajam projektētājam un Valsts zemes dienestam.  Vienkāršotas renovācijas apliecinājuma karti un vienkāršotas rekonstrukcijas apliecinājuma karti var apvienot, ja vienkāršoto renovāciju un vienkāršoto rekonstrukciju veic vienlaikus.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Būvvalde vienkāršotas renovācijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas ieceri izskata 10 darba dienu laikā un izdara Apliecinājuma kartē atzīmi par ieceres akceptēšanu vai sniedz rakstisku pamatotu atteikumu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāierodas Mārupes novada domē, jāiesniedz pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti.

Vienkāršotas renovācijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas ierosinātājs būvvaldē iesniedz: apliecinājuma karti; paskaidrojuma rakstu; atbilstoši ieceres dokumentācijai izstrādātu telpu plānu ar tehnisko rādītāju eksplikāciju; būves vai telpu grupas aktuālās tehniskās inventarizācijas lietas kopiju; īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu kopijas.
Iesniedzams dokuments
Apliecinājuma karte (MK noteikumi Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”, 10. pielikums)
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Mārupes novada Būvvalde
Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
Tālrunis: 67149863
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Mārupes novada Būvvalde
Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
Tālrunis: 67149863
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki