Plānošanas un arhitektūras uzdevuma derīguma termiņa atjaunošana (Mārupes novada dome)
Izvēlētā organizācija: Mārupes novada dome
Īss apraksts:
Lai realizētu būvniecības ieceri un turpinātu būvprojektēšanas sagatavošanu, būvniecības ierosinātājs atbilstoši Vispārīgo Būvnoteikumu (VBN) 35.² punktam, iesniedz Mārupes novada pašvaldībā iesniegumu. Būvvalde ir tiesīga atjaunot plānošanas un arhitektūras uzdevuma derīguma termiņu uz 2 gadiem, atbilstoši VBN 35.¹ punktam, ja faktiskie un tiesiskie apstākļi, uz kuru pamata izsniegts plānošanas un arhitektūras uzdevums (PAU), nav mainījušies. Plānošanas un arhitektūras uzdevuma derīguma termiņu var pagarināt un atjaunot tikai vienu reizi. PAU ir pamats būvprojektēšanai, bet nedod tiesības uzsākt būvdarbus saskaņā ar VBN 40.punktu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
10 darba dienu laikā, ja iesniegti visi nepieciešamie dokumenti.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāierodas Mārupes novada domē, jāiesniedz dokumenti, kas nepieciešami pakalpojuma saņemšanai.

Nepieciešamie dokumenti:
- Iesniegums;
- Iesniedzot dokumentu kopijas, jāuzrāda dokumentu oriģināli.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Mārupes novada Būvvalde
Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
Tālrunis: 67149863
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Mārupes novada Būvvalde
Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
Tālrunis: 67149863
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki