Objektu, kuriem izsniegtas būvatļaujas, pieņemšana ekspluatācijā un aktu par objektu pieņemšanu ekspluatācijā sastādīšana (Skrundas novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Skrundas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Būves vai tās daļas pieņemšana ekspluatācijā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu pieprasīt var pieprasīt klātienē, pa pastu vai elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā www.bis.gov.lv.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
Pēc projektā paredzēto būvdarbu pabeigšanas pilnā apjomā pasūtītājs Būvvaldē iesniedz sekojošus dokumentus būves vai inženierbūves pieņemšanai ekspluatācijā: Pirmās grupas būvju (arī inženierbūvju) vai to daļu pieņemšanas ekspluatācijā akceptēšanai (atzīmes izdarīšana paskaidrojuma rakstā) Paskaidrojuma raksta II. daļu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem; Otrās vai trešās grupas būvju (arī inženierbūvju un elektronisko sakaru tīklu) vai to daļu  pieņemšanai ekspluatācijā un akta izsniegšanai Apliecinājumu par ēkas, būves vai tās daļas, elektronisko sakaru tīklu gatavību ekspluatācijai un nepieciešamos dokumentus. Pēc dokumentu saņemšanas Būvvalde veic objekta apsekošanu, ja nepieciešams, ja būvdarbi veikti atbilstoši akceptētajai būvniecības iecerei, Būvvalde veic atzīmi Paskaidrojuma rakstā, kas apliecina, ka būve vai tās daļa pieņemta ekspluatācijā vai izsniedz aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā. Būves vai tās daļas pieņem ekspluatācijā  būvvaldes būvinspektors un arhitekts, ja nepieciešams, papildus pieaicina citu būvvaldes amatpersonu.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Skrundas novada būvvalde
Adrese: Amatnieku iela 1, Skrunda, Skrundas nov., LV-3326
Tālrunis: 63350454
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Skrundas novada būvvalde
Adrese: Amatnieku iela 1, Skrunda, Skrundas nov., LV-3326
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Cits -
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Saņemšana klātienē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Skrundas novada būvvalde
Adrese: Amatnieku iela 1, Skrunda, Skrundas nov., LV-3326
Tālrunis: 63350454
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki